DIGITAL HUB DENMARK

Type:
Rolle:
Team:
Størrelse: 
Sted:
År:
Status: 
Transformation af historisk bygning til besøgscenter
Totalrådgiver på ombygning og interiørprojekt
Designit (proces/koncept) og Yoke (udstillingsdesign)
1500 m2
København
2020-21
Færdigbygget

Digital Hub Denmark er en statslig organisation, der promoverer digitale virksomheder i Danmark, og besøgscenteret kommer til at fungere som samlingssted og udstillingshal for udenlandske delegationer. Besøgscentret har til huse i en gammel sukkerfabrik, og linker med sin iboende materialitet og historie til det særligt nordiske, mens der med stål som materiale og dybe farver tilføjes kontraster, som peger mod det teknologiske indhold og det internationale udsyn for centret. I projektet arbejdes der med at rydde tidligere tiders skæmmende ombygninger med sænkede lofter og mange små rum til at skabe rumligt hierarki og blotlægge den originale søjle-bjælkekonstruktion. 
Tidligere skæmmende ombygninger med sænkede lofter og mange lukkede rum fjernes for at blotlægge den originale søjle-bjælkekonstruktion og skabe rumlig transparens. Funktionelle kerner med toiletter, tekøkken mv. placeres midt i rummene, så der cirkuleres omkring dem. Transparente gardiner bruges til at skabe midlertidige rumligheder, som tillader den originale struktur at stå urørt.